Cena z Fotowoltaiką i ins elektryczną, woda, kanaliza